Περιεχόμενο Αναγέννηση Λήψη
Ορχήστρα χτύπημα 1 Λήψη
Ορχήστρα χτύπημα 2 Λήψη
Ορχήστρα χτύπημα 3 Λήψη
Καμπάνες της εκκλησίας Λήψη
Glockenspiel (ανερχόμενος) Λήψη
Γκονγκ (1 φορά) Λήψη
Γκονγκ (3 φορές) Λήψη
Βιμπράφωνο (ανεβαίνει) Λήψη
Vibraphone (φθίνουσα) Λήψη
πιάνο (σοκ) Λήψη

Κατεβάστε το δωρεάν ηχητικά εφέ