Съдържание Регенерация Изтегляне
Orchestra хит 1 Изтегляне
Orchestra хит 2 Изтегляне
Orchestra хит 3 Изтегляне
Църковни камбани Изтегляне
Glockenspiel (покачване) Изтегляне
Gong (1 пъти) Изтегляне
Gong (3 пъти) Изтегляне
Вибрафон (покачване) Изтегляне
Вибрафон (в низходящ ред) Изтегляне
Piano (шок) Изтегляне

効果音を無料でダウンロード